Sljedivost

Kako bi se proizveli visokokvalitetni proizvodi potrebno je zadovoljiti nekoliko faktora. Prije svega potrebno je imati kvalitetnu sirovinu. Samostalnom obradom i proizvodnjom različitih kultura na nešto više od 75 hektara zemljišta svakodnevno pripremamo svježu hranu potrebnu za kvalitetnu ishranu krava. Nakon mužnje mlijeko se cisternom prevozi do mljekare na daljnju preradu. Budući da su farma i mljekara udaljene 200 metara imamo najkraći transport mlijeka u Hrvatskoj koji traje svega nekoliko minuta. Također, jedina smo mljekara u Hrvatskoj koja proizvodi i prerađuje isključivo mlijeko sa vlastite farme. Proizvodnja mlijeka i ostalih mliječnih proizvoda odvija se u kontroliranim uvjetima primjenom HACCP sustava tj. sustava samokontrole. S ciljem postizanja što većeg zadovoljstva potrošača, proizvodnju prilagođavamo narudžbama, stvaramo minimalne zalihe i želimo da se gotovi proizvodi nalaze pred kupcem u roku 48 sati od mužnje.

 

Kvalitetna ishrana krava, mlijeko ekstra kvalitete, kratak transport i kontrolirani uvjeti prerade najbitniji su faktori koji omogućuju uvijek svježe i kvalitetne proizvode na Vašem stolu, potpuno prirodne proizvode bez konzervansa, proizvode Mljekare Marina.

 

Web by eSENTIO